Home >> Boris in de buurt >> Boris en Gelderland

Boris en Gelderland

De afgelopen jaren ben ik op vele plekken in Gelderland geweest. Bij de introductiemarkten voor de nieuwe studeren was ik vrijwel elk jaar in Nijmegen, Wageningen of Arnhem. Ook was ik daar regelmatig om in debat te gaan met studenten. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2010 was ik op bezoek bij de HAN Campus voor een discussie over de toekomst van Arnhem als studentenstad. Ik pleitte voor het uittrekken van meer geld voor het oplossen van knelpunten in het openbaar vervoer in Gelderland, dit is ook gelukt. Ook pleitte ik voor een nachtnet Utrecht/Arnhem/Nijmegen. Verder maakte ik me hard voor versnelde stationsaanpassing in Arnhem. In de Kamer heb ik talloze initiatieven genomen ter versterking van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland. Ook buiten de Tweede Kamer wil ik me blijven inspannen voor een sterk Gelderland, en kom graag langs!

  • Gelderland

  • Gelderland 1

Opiniestukken

D66 is beste als radical chic the post online

D66 is beste als 'radical chic' (The Post Online)

De website 'The Post Online' is een speurtocht aan het doen naar 'de nieuwe elite'. Ik werd ook gevraagd voor een bijdrage. In dit stuk pleit ik voor een 'radical chic', en waarom zou D66 dat niet kunnen zijn. "D66 mag nog veel meer voorop lopen"

Interviews

Boren in hard hout democraat

Boren in hard hout (Democraat)

In het decembernummer van de Democraat, het ledenblad van D66 een interview met Boris van der Ham. Na tien jaar kamerlidmaatschap nam hij afscheid 'om even een frisse neus te halen'. In gesprek met Pim van Mierlo blikt hij terug op zijn tijd in Den Haag, kijkt vooruit en heeft een aantal kritische punten richting D66. Hij vertelt wat er zo mooi is aan de landelijke politiek, wat hij de komende jaren gaat doen en of we hem nog gaan terugzien in Den Haag.