Home >> Boris in de buurt >> Boris en Drenthe

Boris en Drenthe

In de politiek maakte ik me hard voor Drenthe om een goede reactie op de bevolkingskrimp, betere ontsluiting van het openbaar vervoer, en natuurbescherming te bepleiten. Maar nog steeds kom ik regelmatig in Drenthe. Zo zit ik in de raad van advies van het museum kamp Westerbork en geef ik regelmatig lezingen in de provincie.

  • Drenthe

  • Drenthe 1

Opiniestukken

D66 is beste als radical chic the post online

D66 is beste als 'radical chic' (The Post Online)

De website 'The Post Online' is een speurtocht aan het doen naar 'de nieuwe elite'. Ik werd ook gevraagd voor een bijdrage. In dit stuk pleit ik voor een 'radical chic', en waarom zou D66 dat niet kunnen zijn. "D66 mag nog veel meer voorop lopen"

Interviews

Boren in hard hout democraat

Boren in hard hout (Democraat)

In het decembernummer van de Democraat, het ledenblad van D66 een interview met Boris van der Ham. Na tien jaar kamerlidmaatschap nam hij afscheid 'om even een frisse neus te halen'. In gesprek met Pim van Mierlo blikt hij terug op zijn tijd in Den Haag, kijkt vooruit en heeft een aantal kritische punten richting D66. Hij vertelt wat er zo mooi is aan de landelijke politiek, wat hij de komende jaren gaat doen en of we hem nog gaan terugzien in Den Haag.