Home >> Boris in de buurt >> Wat doet Boris van der Ham voor Den Haag?

Wat doet Boris van der Ham voor Den Haag?

Nu in niet meer in de Tweede Kamer ben, ben ik natuurlijk niet meer dagelijks in Den Haag. Maar toch ben ik er nog steeds regelmatig. Mijn schoonfamilie woont er, veel vrienden - maar ik ben ook vaak in de hofstad voor debatten en lezingen. Ook heb ik tussen 1997 en 1999 in Den Haag gewoond en gewerkt als acteur bij Toneelgroep de Appel. Goede herinneringen aan zowel mijn politieke als theatertijd in Den Haag voeren me dus regelmatig terug!

  • Den haag

  • Den haag 1

Opiniestukken

D66 is beste als radical chic the post online

D66 is beste als 'radical chic' (The Post Online)

De website 'The Post Online' is een speurtocht aan het doen naar 'de nieuwe elite'. Ik werd ook gevraagd voor een bijdrage. In dit stuk pleit ik voor een 'radical chic', en waarom zou D66 dat niet kunnen zijn. "D66 mag nog veel meer voorop lopen"

Interviews

Boren in hard hout democraat

Boren in hard hout (Democraat)

In het decembernummer van de Democraat, het ledenblad van D66 een interview met Boris van der Ham. Na tien jaar kamerlidmaatschap nam hij afscheid 'om even een frisse neus te halen'. In gesprek met Pim van Mierlo blikt hij terug op zijn tijd in Den Haag, kijkt vooruit en heeft een aantal kritische punten richting D66. Hij vertelt wat er zo mooi is aan de landelijke politiek, wat hij de komende jaren gaat doen en of we hem nog gaan terugzien in Den Haag.