Home>>In de media>>Medicinale cannabis moet in basispakket

Medicinale cannabis moet in basispakket

23 mrt 2010
Medicinale cannabis moet in basispakket

Minister Klink erkent dat medicinale cannabis bij aandoeningen van spasticiteit in combinatie met pijn een belangrijke rol kan spelen. Ook bij misselijkheid en braken door chemotherapie of hiv-therapie, bij chronische pijn, het syndroom van Gilles de la Tourette, en palliatief bij kanker en aids kan medicinale cannabis uitkomst bieden.

Momenteel stelt de overheid drie cannabisvarianten beschikbaar die onder strenge condities tot stand komen. De zuiverheid en samenstelling van het medicijn worden gegarandeerd. Helaas helpen deze door de overheid geteelde varianten niet alle patiënten. Ook is deze medicinale cannabis voor veel mensen te duur. Veel patiënten gebruiken daarom coffeeshopcannabis die vervuild kan zijn. De kosten en de beschikbaarheid van slechts drie soorten hebben ertoe geleid dat maar 300 patiënten er gebruik van maken, terwijl tot 10.000 patiënten het nodig hebben. Velen van hen kopen dus cannabis in de coffeeshop, telen zelf of hebben het opgegeven. Een bekende casus is die van MS-patiënt Wim Moorlag die zelfgeteelde cannabis gebruikte. De politie was op de hoogte en gedoogde dit aanvankelijk, maar nam uiteindelijk toch zijn planten in beslag. Het OM ging tot aan de Hoge Raad om Moorlag veroordeeld te krijgen. Gelukkig meende die dat de patiënt bij hoge uitzondering zelf mocht telen. Moorlags zaak staat niet op zichzelf. Veel patiënten en patiëntenorganisaties beklagen zich over de huidige situatie, waarin zij geen toegang hebben tot de legale cannabis. De MS Vereniging Nederland roept de Kamer dan ook op de twee belangrijkste voorstellen uit de initiatiefnota Toegankelijker medicinale cannabis te ondersteunen. Ook de Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening ondersteunt die doelstellingen. Het is voor duizenden patiënten van groot belang dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitspreekt voor de uitbreiding van soorten, en voor de opname van medicinale cannabis in het basispakket. Ook is betere voorlichting voor en door artsen over de werking van de cannabis, en bijvoorbeeld het roken via een verdamper, noodzakelijk. Dit opinieartikel verscheen op 23 maart 2010 op de opiniepagina van de Volkskrant. Het is geschreven door Boris van der Ham en ook ondertekend door Wim Anker (strafpleiter), Johannes van Dam (culinair journalist en patient diabetische neuropathie) en Arno Hazekamp (moleculair bioloog)