Home>>In de media>>Leenstelsel kabinet raakt meerjarige masterstudent onevenredig hard

Leenstelsel kabinet raakt meerjarige masterstudent onevenredig hard

20 apr 2012
Leenstelsel kabinet raakt meerjarige masterstudent onevenredig hard

D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham wil maandag bij het debat over het sociaal leenstelsel een aantal maatregelen van de staatssecretaris verzachten, omdat hij vreest dat het de Nederlandse kenniseconomie schaadt.

Het sociaal leenstelsel in de masterfase geldt als het aan de staatssecretaris ligt, voor alle studenten die op 1 september 2012 een master volgen. O k de studenten die dit jaar of al eerder zijn begonnen aan een meerjarige master. Zij hebben vanaf september geen basisbeurs meer en moeten niet 1, maar meerdere jaren lenen. Van der Ham: Zij hebben destijds een keuze gemaakt op basis van informatie dat zij voor de duur van die master een basisbeurs ontvangen. Dat is het veranderen van de regels tijdens het spel en dat vindt D66 niet rechtvaardig. Dat past niet bij een betrouwbare overheid. Ik heb een voorstel ingediend om dat aan te passen.

Het gaat vaak om betamasters die waardevol zijn voor de Nederlandse economie. Het bedrijfsleven trekt regelmatig aan de bel dat ze hoogopgeleide technici nodig hebben. Ik vrees dat de voorgestelde maatregelen studenten ontmoedigen om meerjarige betamasters te volgen. Dat betekent dus een klap voor onze kenniseconomie. Daarom heb ik ook een amendement ingediend waardoor betastudenten een prestatiebeurs krijgen voor de extra duur van hun master. Zo staan ze op gelijke voet met eenjarige masterstudenten, aldus Van der Ham.

Van der Ham wijst erop dat D66 geen principieel tegenstander is van een sociaal leenstelsel, maar dan moet het wel correct worden ingevoerd. Van der Ham: "Bij de laatste verkiezingen beloofde meerdere partijen, waaronder de VVD, dat de opbrengst van een sociaal leenstelsel ten gunste van het onderwijs moest gaan. Dat doet de regering niet. Ik vind dat die belofte aan studenten moet worden nagekomen."